Влада: Технички помагала и начини за децата да ја следат наставата, државата е тука за сите

На денешниот настан по повод почетокот на учебната година, во одговор на новинарско прашање, премиерот Заев објасни дека Владата секојдневно обезбедува нови количини компјутери и технички помагала за учениците преку различни институции и различни иницијативи и соработки, со цел да се овозможи децата непречено да следат настава.

Премиерот низ пример илустрираше колку време би било потребно доколку се спроведува редовна постапка за набавка на компјутери согласно процедурите за јавни набавки и нагласи дека државата е тука за сите и дека секое дете ќе се чувствува еднакво.

Со ова објаснување премиерот укажа дека Владата нема да дозволи децата да не бидат обезбедени со технички помагала до април, па затоа се реализираат алтернативни мерки и начини за обезбедување услови за следење на наставата од страна на сите ученици.

Извор: Влада