spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Стипендии на заедничка програма меѓу Фондот за Западен Балкан „WBF“ и...

МОН: Стипендии на заедничка програма меѓу Фондот за Западен Балкан „WBF“ и Вишеградскиот фонд, „The Western Balkans – Vishegrad Fellowship“

Од страна на Фондот за Западен Балкан, сме информирани дека првата заедничка програма меѓу Фондот за Западен Балкан „WBF“ и Вишеградскиот фонд, „The Western Balkans – Vishegrad Fellowship“, е успешно започната на 15 април 2024 година. Сметајќи не како релевантен партнер во споделувањето на нашите заеднички иницијативи и успеси, ја упатуваат поканата за дополнително споделување на оваа можност за зголемување на една ваква важна соработка меѓу Фондот за Западен Балкан и Меѓународниот Вишеградски фонд.

Оваа програма е наменета и се однесува на Академската заедница од двата региона за понатамошно зајакнување на мобилноста, размената и соработката.

Стипендијата секако ќе послужи за дополнително зголемување на интересот, мобилноста и размената помеѓу академиците/истражувачите од нашите соодветни региони.

За повеќе информации за оваа можност, посетете ја официјалната интернет страница:

www.westernbalkansfund.org

Порталот за апликации е отворен од 15 април до 15 јуни 2024 година.

За дополнителни прашања, може да се контактира преку е-маил: info@westernbalkansfund.org.

Западен Балкан-Вишеградски стипендии

Стипендиите за Западен Балкан-Вишеград (пилот програма), нудат финансирање за истражувачи и научници во две главни насоки – граѓаните на V4 земјите можат да аплицираат до релевантните институции домаќини во Западот Балканот (WB6) и граѓаните од регионот WB6 можат да аплицираат до релевантните институции домаќини во V4 земјите.

Стипендиите за Западен Балкан-Вишеград им дозволуваат на граѓаните на WB6 да аплицираат за краткорочни стипендии во V4 истражувачки институции (во Чешка, Полска, Унгарија или Словачка). Реципрочно, кандидатите за V4 можат да аплицираат за стипендии во институциите на WB6 (во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Косово* или Србија).

Програмата е заеднички финансирана од Меѓународниот Вишеградски фонд и Фондот за Западен Балкан.

Стипендиите се обезбедуваат за ограничен период кој се движи од 2 до 10 недели во текот на кој соодветниот соработник треба да спроведува (или учествува во) истражување, да одржува предавања или семинари на високообразовно ниво или да проучува или прегледува одредени групи на писмени или други материјали достапни во јавните архиви или библиотеки.

УСЛОВИ

– Граѓаните на V4 земји – Чешка, Унгарија, Полска, Словачка, можат да аплицираат за поддршка што ќе бидат домаќини од институциите во регионот WB6 – Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Косово или Србија.

– Граѓаните на регионот WB6 – Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Косово или Србија, можат да бидат домаќини од институции во регионот V4 (CZ, HU, PL, SK).

– Типот на потенцијална институција домаќин не е пропишан, но ќе биде релевантен за природата на стипендијата. Општо земено, програмата е наменета да обезбеди пристап до приватни или јавни високообразовни институции (колеџи, универзитети, научни академии), истражувачки тела, библиотеки/архиви, лаборатории, итн.

– Соработниците мора да бидат докторанти или да поседуваат докторска диплома (без оглед на нивната моментална припадност).

– Стипендиите се нудат за минимум 2 недели и максимум 10 недели.

– Поддршката е во форма на паушална стипендија во износ од 500 €/неделна, исплатена на две рати: првата рата (80%) се префрла по потврденото пристигнување на соработникот во институцијата домаќин, а втората рата (20%) се пренесува по прием на збирен извештај.

– Дополнително, секој апликант може да побара паушален грант за патување пресметан врз основа на проценетите патни трошоци, но не поголем од 500 евра. (Забележете дека грантови за патување не може автоматски да се бараат како дел од стипендиите.)

КАКО СЕ АПЛИЦИРА

Електронските апликации се прифаќаат преку системот Мој Вишеград на интернет страницата: https://my.visegradfund.org/Account/Login  од 15 април до 15 јуни и ќе ги вклучуваат следните прикачени документи:

– Скениран валиден документ за лична идентификација (пасош);

– Скенирање на докторската диплома вклучувајќи го и нејзиниот англиски превод доколку оригиналниот документ не е двојазичен (забележете дека овој превод не треба да биде формално заверен или заверен на нотар) или доказ за запишување на докторска студиска програма;

– Писмо за покана потпишано од институцијата домаќин во кое се наведува прецизната должина на стипендијата, нејзината точна природа и планираните резултати напишани на англиски јазик;

– Писмо со препорака издадено од поврзаната (домашна) институција на апликантот или од релевантен експерт (за апликанти кои не се поврзани) напишано на англиски јазик.

Предвидените стипендии можат да започнат најрано во септември 2024 година и мора да бидат склучени до јуни 2025 година

Извор: Министерство за образование и наука

Прочитајте

Пробиштип: Прскање против комарци 21 јуни

0
На 21.06. 2024 (петок) во раните утрински часови предвидено е прво авионско третирање на територија на општина Пробиштип. Акцент при прскањето ќе биде ставен на Пробиштип и...