МЖСПП: Осогово Лично и Различно!

Да го зачуваме специфичниот „Осоговски рурален предел“ кој се формирал низ годините како резултат на карактеристичната поврзаност меѓу луѓето и природата и исклучителните природни, културни и

Повеќе

О.Богданци: Атмосферска канализација со реконструкција на дел од колекторскиот систем

Согласно спроведената постапка за јавна набавка правното лице ВОД-ВАР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје започна со изградба на атмосферската канализација на ул.„Петар

Повеќе

Влада: Со околу 1 милион евра Езерото Младост станува прва иновативна туристичка дестинација

Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања и координација со економските ресори Мила Царовска, министерот за информатичко општество

Повеќе

О.Карпош: Проект на иднината за заштита на животната средина

 Училиштето „Христијан Тодоровски-Карпош“ аплицираше до Министерството за животна средина и просторно планирање со сопствен проект „Училиштето е место за поттик

Повеќе