ДЗС: Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во второто тримесечје од 2020

Повеќе

КСС: Барање – ослободување од режиски трошоци за струја и вода за сите невработени

Последните истражувања и информации кои редовно стигаат до нашата служба, посочуваат на тоа дека СЕ ПОГОЛЕМ број на работници ја

Повеќе

ЈА: Закон за работни односи – Нов колективен договор во Администрацијата – Општ колективен договор во Јавниот сектор

За сите вработени во администрацијата и јавниот сектор – Годишниот одмор е намален со Новиот колективен договор во Администрацијата. Прочитајте

Повеќе