spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeОпштиниКарпош: Детална студија на зеленило на своја територија

Карпош: Детална студија на зеленило на своја територија

На барање на Секторот за екологија и енергетска ефикасност од Општина Карпош, тимот професори од Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, изработи Студија за урбаната дендрофлора во рамки на оваа локална самоуправа. Истражувањето  кое го спроведоа професорите Бојан Симовски, Иван Минчев и асистентот м-р Владимир Стојановски е изведено како нераскинлив дел од зеленилото во општина Карпош кое е застапено по градски четврти, а истото е во согласност со ГУП-от на Град Скопје за периодот 2012 – 2022 година. Ваквиот начин на анализа овозможува реални показатели за квалитетот на живот на карпошани, од аспект на застапеното урбано зеленило кое се наоѓа во нивното непосредно животно опкружување.

                Според официјалните податоци од Зелениот катастар на градот Скопје, од вкупно евидентираните дрвја во главниот град, 27,8% (22.362 дрвја) се наоѓаат на територија на Карпош, додека пак бројот на грмушки на територија на општината изнесува 7.942 примероци или 17,5% од вкупниот број грмушки на градско ниво. Во анализата на урбаната дендрофлора на локално ниво, се наведува дека зелените површини во општина Карпош не се само естетски додатоци на урбаниот пејзаж, туку тие претставуваат клучни компоненти на локалниот екосистем. Со изработката на оваа студија Општина Карпош добива релевантни податоци и показатели, во која насока треба да ја гради долгорочната стратегија за развој на екологијата и одржувањето на здравата животна средина.

                Оттука, целосната Студија за урбаната дендрофлора во Општина Карпош можете да ја разгледате на следниов линк:  https://karpos.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/karposs_dendroflora_sostojba_2023_web.pdf 

Извор: Општина Карпош

       

Прочитајте