spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeСамостојни органиСамостојни државни органиНАЕОП: Јавен повик за ангажирање на 1 обучувач за семинар на тема...

НАЕОП: Јавен повик за ангажирање на 1 обучувач за семинар на тема „Градење на политики и стратегии за млади со носители на одлуки во различни сектори”

Јавен повик за ангажирање на 1 (еден) обучувач за семинар на тема „Градење на политики и стратегии за млади со носители на одлуки во различни сектори” во Маврово, 06-08.02.2024 година.

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност (Национална агенција) согласно предвидените активности, динамиката на активности и контнинуираниот фокус кон младите, младинската работа и учество, објавува Јавен повик за ангажирање на 1 (еден) обучувач за семинар на тема „Градење на политики и стратегии за млади со носители на одлуки во различни сектори” во Маврово, 06-08.02.2024 година.

Настанот има за цел преку промовирање и имплементација на еден од клучните Еразмус+ приоритети, а тоа е учество во демократскиот живот, да се пристапи кон креирање на т.н. роуд мапа со вклученост на политиките од националната стратегија за млади на Република Северна Македонија и европската стратегија за млади, меѓусебно вмрежување, како и споделување на добри практики, како и заклучоци за понатамошно дејствување.

Семинарот на тема „Градење на политики и стратегии за млади со носители на одлуки во различни сектори” ќе се одржи во периодот 06-08 февруари 2024 година во хотел Радика во Маврово.

Работен јазик на обуките е македонски јазик.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

· Унапредување на важноста од имплементацијата на квалитетни политики и алатки кои се од исклучително значење за младите, младинската работа и младинското учество.

· Споделување на добри практики, предлози и отворена дебата помеѓу претставници од младинските центри, младинските организации, како и носители на одлуки за млади од различни региони во државата.

· Поттикнување на простор за едукација, креативност и размена на добри практики и искуства меѓу младинските организации.

Критериуми за аплицирање

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните критериуми:

· Државјанин на Република Северна Македонија.

· Да имаат искуство со работа во областа на млади и младински активости.

· Да имаат задоволително познавање на програмата Еразмус+. Искуството со други ЕУ или меѓународни програми ќе се вреднува како предност.

· Да бидат обучувачи/едукатори со докажано искуство од неформални или формални образовни активности, младинска работа и младинско учество.

· Да имаат релевантна врска со полето на младинската работа и разбирање за тоа какво влијание имаат меѓународните активности врз организациите на долг рок.

· Да можат да придонесат конструктивно и да помогнат во подготовката, водење и евалуација на активност (тренинг курс, семинар, студиска посета, конференција – или онлајн), врз основа на пристап на неформално образование.

Потребни документи за аплицирање

Кандидати кои ќе аплицираат потребно е да ја достават следната документација:

· Мотивационо писмо А4 формат – максимум 1 страна

· Кратка биографија – европски формат А4 формат – максимум 4 страници.

Сите елементи на апликацијата треба да се испратат на маил адресата: jovica.mitevski@na.org.mk, со означување на настанот „Градење на политики и стратегии за млади со носители на одлуки во различни сектори” во Маврово, 06-08.02.2024 година, најдоцна до 31.01.2024 година.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. Ненавремените и некомплетни пријави, нема да бидат предмет на разгледување од страна на Комисијата за разгледување и евалуација на пристигнатите апликации.

Националната агенција со избраниот обучувач ќе склучи договор во кој ќе се утврдат правата и работите обврски и надоместокот за извршените обврски.

Општи мерки за спречување на корупцијата

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во постапката за избор за ангажирање на 1 (еден) обучувач за семинар на тема „Градење на политики и стратегии за млади со носители на одлуки во различни сектори” во Маврово, 06-08.02.2024 година, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

Доколку постои основано сомнение во врска со корупција во постапката може да пријавите на следната е-пошта: ukazuvaci@na.org.mk и nepravilnosti@na.org.mk.

Извор: Национална агенција за европски и образовни програми

Прочитајте

МЗ: Манолева на билатерални средби со министрите за здравство на Словенија...

0
Заменик министерката за здравство, д-р Маја Манолева оствари билатерални средби со министерката за здравство на Република Словенија, Валентина Преволник Рупељ и д-р Шимон Војислав,...