spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeСиндикатиСостанок со директорката на Управата за јавни приходи

Состанок со директорката на Управата за јавни приходи

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на Синдикалната организација при Упаравата за јавни приходи Васе Неданоски, денес одржаа работна средба со Директорката Сања Лукаревска на која разговараа за повеќе актуелни прашања, значајни за вработените во управата.

Главна тема на денешната средба беше Колективниот договор за вработените во Управата за јавни приходи, односно потпишување на спогодба за негово продолжување. Имено Колективниот договор за вработените во УЈП е потпишан во 2015 година, но без оглед што е истечен рокот на неговата важност (неговите одредби важат до потпишување на нов), па се јави потреба за негово продолжување со одредени измени и дополнување.

Затоа на денешниот состанок беше договорено да се формираат работни групи од страна на работодавачот и Синдикатот на УПОЗ кои ќе работат на предлог текстот за измени и дополнување на Колективниот договор.

На средбата беше разговарано и за платите на вработените во управата и можноста за нивна корекција во наредниот период.

Едно од прашањата кои беа покренати беше и признавање на високото образование на оние вработени кои се стекнале за време на работниот однос, и согласно закон, нивното работно место да биде вреднувано и систематизирано според образованието со кое се стекнале.

Во разговорите беше покренато и прашањето за прераспоредување на вработените, бидејќи со години наназад нема посуштински унапредувања.

Директорката Сања Лукаревска искажа подготвеност за овие прашања, во најбрз можен рок да се окончаат.

Исто така од Директорката беше побарано доследна примена на Гранскиот колективен договор и Колективниот договор за вработените во Управата за јавни приходи и вклученост на синдикалниот преставник во подготовка и донесување на систематизацијата и учество во работата на колегиумите кога се расправа за правата на вработените од работниот однос, а беше покренато и прашањето за не исплата на прекувремената работа.

На крајот од средбата беше договорено во наредниот период да продолжат преговорите по отворените прашања и како социјални партнери да разговараме за сите отворени прашања и истите да ги решаваме со договор.

Извор: УПОЗ

Прочитајте