МЖСПП: ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на подзаконски акти од областа на водите

МинистерстваМЖСПП: ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на подзаконски акти од областа на водите

Најчитано

Согласно Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/2021) изработени се нацрт текстови за следните подзаконски акти:

  1. Уредба за начинот на пресметување на единицата на штетност и начинот на плаќање на варијабилната вредност на висината на надоместокот за испуштање во води
  2. Правилник за потребните мерки за техничко набљудување на браните и придружните објекти и акумулации
  3. Правилник за формата и содржината на водната книга и начинот на нејзино воспоставување и одржување

Со цел вклучување на јавноста во подготовката на подзаконските акти, Министерството за животна средина и просторно планирање на својата веб страна ги објавува текстовите на нацрт правилниците заради добивање на забелешки и мислења по истите од јавноста и од засегнатите институции.

Вашите забелешки, коментари и мислења по наведените подзаконски акти може да ги доставите најдоцна до 01.11.2022 година писмено до архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање, адреса Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје или на следната електронска адреса: infoeko@moepp.gov.mk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
https://form.jotform.com/222403480783353spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img

Читај повеќе