spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Изменување на ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК до наставниците во основните училишта за...

МОН: Изменување на ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Министерството за образование и наука објавува

Изменување на ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК

до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

1. Во Јавниот повик до наставниците во основните училишта кои можат за доставување барања за напредување во звање наставник-ментор, објавен на интернет страната на Министерството за образование и наука на ден 03.01.2023 година, во точката 2 во Табелата, потточка 13 (за општина Кисела Вода), зборовите ,,ПОУ ,,Д-р Златан Сремац се заменуваат со зборовите ,,ООУ,,Кузман Јосифовски-Питу.

2.  Во Табелата потточка 50 се заменува со нова табела:

50. Гази Баба ООУ „Његош“ с Јурумлери  

1

 
    ООУ,,Григор Прличев“  

1

 
       

2

 

 

 

 

Извор: Министерство за образование и наука                               

Прочитајте