spot_img
spot_img

МОН: Резултати од конкурс за доделување на студентски стипендии за 2022-2023 година

МинистерстваМОН: Резултати од конкурс за доделување на студентски стипендии за 2022-2023...

Најчитано

Прочитајте и дознајте:??

 Прва група – стипендии за редовни студенти од социјални категории

 Втора група – стипендии за студенти со висок просек (државни универзитети)

 Втора група – стипендии за студенти со висок просек (приватни универзитети)

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (државни универзитети)

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (приватни универзитети)

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми за преведување и толкување од македонски на албански јазик и обратно (мајчин јазик) и преведување и толкување од албански на македонски јазик и обратно (немајчин јазик)

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија

 Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по хемија

 Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по физика

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по математика

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми од областа на земјоделските, ветеринарните и шумарските науки

 Трета група – државни универзитети

 Трета група – приватни универзитети

 Стипендии за студенти кои се запишани во прва година на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование

Извор: Министерство за образование и наука 

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
[td_block_ad_box spot_img_horiz="content-horiz-center" media_size_image_height="1000" media_size_image_width="1000