spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeСамостојни органиСамостојни државни органиНАЕОП: Конференција за вредности и препознавање на младинската работа

НАЕОП: Конференција за вредности и препознавање на младинската работа

Конференција за вредности и препознавање на младинската работа

Конференција 4-7 декември 2023 година | Загреб, Хрватска (4 учесници)

 

Главната цел на конференцијата е да придонесе за создавање повеќе препознатливост на младинската работа и да обезбеди платформа за понатамошно размислување за различните димензии на препознавање. Досега, признавањето како што е сфатено на овој начин се однесува на следните четири области:

Самопрепознавање (собирање докази за влијанието на нашата работа).

Општествено препознавање (другите професии и јавноста ја признаваат и вреднуваат младинската работа како професионално поле кое придонесува за општеството).

Политичко препознавање (младите луѓе/младинската работа се вклучени во развојот на политиките и постојат соодветни политички, правни и финансиски услови за рамка).

Формално препознавање („валидација“ на резултатите од учењето и „сертификација“ на процесите на учење во младинската работа, исто така обука и едукација на младински работници – во рамките на младинската работа и во формалното образование).

 

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА:

• Да се споделат и истражат добрите практики и стратегии за зајакнување на признавањето и да се спои она што веќе се случува во секторот за младинска работа (од различни димензии на препознавање и од различни земји)

• Да се препознаат добрите практики во однос на признавањето во други сектори

• Да се обезбеди преглед на моменталната состојба на препознатливост на младинската работа (надоградување на комуникациска кампања пред)

• Да се создаде заедничка порака за вредноста на младинската работа која може да се пренесе на другите надвор од нашата област со еден глас

• Да се поттикнат учесниците и да се олесни градењето капацитети за да се зголеми посветеноста на признавањето (со зголемување на знаењето, алатките, ресурсите, мрежите итн.)

• Да се развијат стратегии и акционо планирање за понатамошно зајакнување на препознавањето на младинската работа

• Да се развијат стратегии и акционо планирање за создавање стратешки сојузи со други сектори

• Да се истражат можностите на програмите за млади на ЕУ за спроведување мерки за зајакнување на препознавањето на младинската работа

 

ЦЕЛНА ГРУПА НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА:

Конференцијата има за цел да ги овласти оние засегнати страни кои веќе се вклучени во професионалната дебата за признавање и кои бараат дополнителна прекугранична размена и инспирација, ресурси и практични алатки, како и стратешки сојузи во и надвор од работната заедница на младите.

Главно ги таргетира засегнатите страни од практиката на младинската работна заедница, но претставниците на другите сектори кои имаат влијание врз валидацијата и признавањето на младинската работа се исто така топло поканети и добредојдени. Избраните учесници треба да бидат мотивирани активно да учествуваат на конференцијата и да придонесат за продолжување на конференцијата дефинирани како младински работници, обучувачи, креатори на младински политики и младински истражувачи.

 

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Семинарот ќе се реализира во периодот од 04.12.2023 – 07.12.2023

Принципот на покривање на трошоци е следниот:

Организаторот ќе ги покрие трошоците за: обука, сместување и соодветен број на оброци.

Патните трошоци се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во овој случај НА MK01);

Самиот учесник (индивидуално) учествува со 5% од висината на патниот билет (во вид на: билет за локален транспорт, патничко осигурување, итн…)

 

Крајниот рок за поднесување на апликации е 17.09.2023 година.

Линк за аплицирање:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/conference-on-value-and-recognition-of-youth-work.11511/

Забелешка: Известени и контактирани од страна на домакинот – организатор на транснационалната активност ќе бидат избраните учесници и на резервна листа

Општи мерки за спречување на корупцијата

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во постапката за избор на 4 учесници на обуката и при извршување на договорите, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

Доколку постои основано сомнение во врска со корупција во постапката може да пријавите на следната е-пошта: ukazuvaci@na.org.mk и nepravilnosti@na.org.mk.

 

 

 

 

Извор: Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 

Прочитајте

Бутел: Голема Еко Акција на Скопска Црна Гора

0
По повод одбележувањето на 20-годишнината од членството на Република Словенија во Европската Унија, во духот на „Зелена Словенија“ градоначалникот Дарко Костовски се приклучи на...