spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Резултати од конкурс за доделување на студентски стипендии за 2023-2024...

МОН: Резултати од конкурс за доделување на студентски стипендии за 2023-2024 година

Секој добитник на стипендија го симнува и пополнува во ТРИ примероци соодветниот договор за стипендија и заедно со копија од лична трансакциска сметка го доставува до МОН, директно преку писарницата во  министерството (договорот може да ги достави и друго лице во име на добитникот на стипендијата) или по пошта – препорачана пратка со повратница (ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје), oд 02.01.2024 до 18.01.2024 година.

Одбиените кандидати  ќе имаат можност за поднесување жалба од денот на добивање на решението од МОН во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена, се замолуват кандидатите да не ги доставуват приговорите пред да го добијат решението за одбивање.

За било какви дополнителни информации и поддршка, контактите на вработените во Секторот за ученички и студентски стандард, како и на сите останати вработени во МОН се објавени на овој линк   

  Прва група – стипендии за редовни студенти од социјални категории

 Договор за стипендија од (Прва Група -социјална категорија)

 Втора група – стипендии за студенти со висок просек (државни универзитети)

 Втора група – стипендии за студенти со висок просек (приватни универзитети)

 Договор за стипендија за (Втора Група) талентирани студенти

 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Информатика

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (државни универзитети)

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по информатика (приватни универзитети)

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија

 Договор – Историја на Уметност, Археологија,Ликовна Уметност, Етнологија и Антропологија

 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Хемија

  Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по хемија

 Стипендии за студетнти запишани на студиски програми по физика

 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Физика

 Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по Математика

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по математика

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности

 Договор за стипендија за студенти запишани студиски програми по македонски јазик,македонска книжевност и јужнословенски книжевност

 Стипендии за студенти запишани на студиски програми од областа на земјоделските, ветеринарните и шумарските науки

 Договор за стипендија од земјоделските, ветеринарните и шумарските науки

 Договор за стипендии – Трета група технички науки

  Трета група – приватни универзитети

  Трета група – државни универзитети

  Стипендии за студенти кои се запишани во прва година на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование

 Договор за стипендија за Четврта група (Наставен Кадар)

Извор: Министерство за образование и наука 

Прочитајте