spot_img
spot_img

ЈА: Закон & Колективен договор

Правни актиЗакониЈА: Закон & Колективен договор

Најчитано

1. Член 32 од Уставот на Република Северна Македонија:

Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност.Секому, под еднакви
услови, му е достапно секое работно место.Секој вработен има право на соодветна заработувачка.Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат.

Остварувањето на правата на
вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

2. Член 206 од Законот за Работни односи:

Со колективните договори се уредуваат правата и обврските на договорните
страни кои го склучиле тој договор, а може да содржи и правни правила со кои се уредува склучувањето, содржината и престанокот на работните односи и други прашања од работните, односи или во врска со работните односи. 

Извор: Javnaadministracija.mk

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
[td_block_ad_box spot_img_horiz="content-horiz-center" media_size_image_height="1000" media_size_image_width="1000