spot_img
spot_img

Колективен договор за вработените во Државниот завод за ревизија

СиндикатиКолективен договор за вработените во Државниот завод за ревизија

Најчитано

Како репрезентативен Синдикат кој ги преставува вработените во државната управа, денес 03.06.2021 година по двомесечни преговори, се потпиша Колективниот договор за вработените во Државниот завод за ревизија. Со овој колективен договор се унапредени правата на вработените во Државнито завод за ревизија, и овој колективен договор е склучен на времетраење од две години, со можност за продолжување со писмена спогодба.

Синдикатот на УПОЗ и синдикалната организација при Државниот завод за ревизија,  претставувани од Претседателот Пецо Грујовски и претседателот на синдикалнта организција Мијалче Дургутов од една страна и Главниот државен ревизор Максим Ацевски, денес го потпишаа Колективниот договор за вработените во Државниот завод за ревизија.

 

Со овој Колективен договор се уредуваат правата, обврските и одговорностите на вработените во Државниот завод за ревизија, како и начинот на остварување на правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос. Со потпишување на овој Колективен договор се решаваат прашањата од интерес на вработените и работодавачот, и се утврдува постапката за решавање на меѓусебните односи.

Синдикатот на УПОЗ и натаму ќе продолжи со поптишување на колективни договори на ниво на работодавач активност која ја препознаваат вработените во администрацијата на Синдикатот на УПОЗ кој првенствено се грижи по пат на преговори да ги унапредува правата од работен однос за своите членови.

Извор: УПОЗ

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
[td_block_ad_box spot_img_horiz="content-horiz-center" media_size_image_height="1000" media_size_image_width="1000