МИОА: Создаваме услови за студентите , додека ги завршуваат своите студии

МинистерстваМИОА: Создаваме услови за студентите , додека ги завршуваат своите студии
spot_img

Најчитано

spot_img
spot_img

На владината седница помина информативната точка за потребата од ангажирање волонтери со цел да се добијат потребните вештини за работа.

Целта на волонтерството е, кај волонтерот, да се обезбеди пордлабочено оспособување за работа кое бара специфични компоненти, знаења и вештини од организацијата или водење на оперативни работи.

Согласно член 6 од Законот за волонтерство (“Службен весник” бр. 85/7, 161/8, 147/15 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 124/19 и 103/21), организатори на волонтерска работа можат да бидат:

  • здружение на граѓани и фондација
  • верска заедница и религизна група
  • јавна установа
  • орган на државна власт и
  • единица на локална самоуправа и градот Скопје

Организаторот на волонтерската работа, ја утврдува потребата од ангажирање на волонтери, видот на услугите и видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите, врз основа на програма за волонтирање.

Организаторите на волонтерската работа, потребно е, во рамките на своите буџети да обезбедат средства за ангажирање на волонтери, согласно претходно донесени годишни програми за волонтирање.

Оваа програма има за цел да им овозможи на студентите, покрај теоретскиот, да го завршат и практичниот дел, што ќе им помогне да се подготват и да се спремни за пазарот на трудот во иднина.

Извор: Министерство за информатичко општество и администрација

spot_img
spot_img
spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Читај повеќе

spot_img
spot_img