Обука за зајакнување на капацитетите на ССМ и Синдикатите

СиндикатиОбука за зајакнување на капацитетите на ССМ и Синдикатите
spot_img

Најчитано

spot_img
spot_img

Сојузот на синдикатите на Македонија во соработка со Центарот за истражување и креирање политики на 19.07.2021 година организираше обука посветена на јакнење на капацитетите на синдикатите од државата.

На обуката учествуваа претставници на ССМ од Регионалните синдикални претставништва и Синдикални канцеларии како и претставници од гранските синдикати здружени во ССМ.

Учесниците имаа можност да се стекнат со знаења за европските политики од областа на индустриските односи и детално да им бидат образложени моделите за поактивно вклучување на работниците во процесот на донесување одлуки и раководењето во претпријатијата.

Акцентот беше ставен на работничките совети, со посебен осврт на искуствата од европските земји и европските работнички совети (ЕРС). Дел од обуката беше посветена на давање насоки, совети и препораки како целосно да се применат постојните начини за информирање и консултирање на вработените и како да се создадат можности за нивно поактивно учество во раководењето на претпријатието, тргнувајќи од важечката правна рамка.

Предавачи на обуката беа проф. д-р Лазар Јовевски и Слободан Трендафилов.

Извор: Сојуз на синдикати на Македонија 

spot_img
spot_img
spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Читај повеќе

spot_img
spot_img