МЖСПП: Информација за Студија за оцена на влијание врз животната средина запроект – Инсталирање на постројка за производство на електрична енергија во Еуроникел Индустри во општина Кавадарци, за потребите на инвеститорот “ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ“ ДОО од Кавадарци

МинистерстваМЖСПП: Информација за Студија за оцена на влијание врз животната средина запроект...

Најчитано

Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 90 став 1 точка 3 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013,187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015,192/2015, 39/2016, 99/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 89/2022) ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот “ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ“ ДОО од Кавадарци, со седиште с. Возарци, Кавадарци, ја достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проект – Инсталирање на постројка за производство на електрична енергија во Еуроникел Индустри во општина Кавадарци, за потребите на инвеститорот“ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ“ ДОО од Кавадарци.

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk и во просториите на Општина Кавадарци.

 

 

 

 

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
https://form.jotform.com/222403480783353spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img

Читај повеќе