spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМЖСПП: Оглас за работа за Асистент на ПТС – Проект финансиран од...

МЖСПП: Оглас за работа за Асистент на ПТС – Проект финансиран од Европска Унија „Поддршка на спроведување на законската рамка за управување со отпад и системот на Проширена одговорност на производителите (ПОП)”

Има потреба од ангажирање нa Асистент на Постојаниот твининг советник (ПТС)

Твининг проектот „Поддршка на спроведување на законската рамка за управување со отпад и системот на Проширена одговорност на производителите (ПОП)” е заеднички проект помеѓу Република Северна Македонија, претставена од Министерството за животна средина и просторно планирање и Република Унгарија, претставена од Фондацијата „Blue Planet Climate Protection“.

Главна цел на Проектот, којшто е имплементиран од државната институција од Унгарија, е да придонесе кон јакнење на системот на ПОП преку воспоставување на конкретни институционални аранжмани во Северна Македонија.

Проектот бара да ангажира Асистент на постојаниот твининг советник (Аистент на ПТС), чии задачи вклучуваат поддршка на ПТС при координација и управување со Твининг проектот. Проектот започна на 1 декември 2022 година и ќе трае 24 месеци.

Почеток на ангажманот (индикативен): 15 јануари 2023 год.

Асистентот на ПТС ќе биде ангажиран на полно работно време со договор и ќе биде со работна локација во Скопје. Лица кои имале каков било договор за ангажман во институции на државната администрација во претходните шест месеци во Земјата-корисник – Северна Македонија, нема да бидат земени предвид за оваа позиција.

Асистент на ПТС ќе биде самовработен и ќе биде целосно одговорен за плаќање на сите даноци и обврски кои произлегуваат од важечките законски прописи во земјата, вклучително и за придонесите за здравствено и социјално осигурување.

Задачата ќе биде со полно работно време, а договорот ќе биде во сила од датумот на потпишување во текот на целиот период на спроведување на Твининг договорот.

Работното време ќе биде истото кое е во сила во органот на управата на корисникот.

Задачите на Асистентот на ПТС се:

–        Помош на ПТС во секојдневната имплементација на Проектот,

–        Помагање на ПТС при координација и спроведување на активностите на Твининг проектот и помош при водење на финансиско-административните работи на ПТС,

–        Помош на ПТС при организирање на експертски мисии, обуки, семинари, работилници, состаноци на управниот комитет и други проектни настани, вклучувајќи и други онлајн активности на Проектот,

–        Потенцијални аранжмани за патување, резервирање сместување и организација на студиски посети,

–        Изготвување на пишани материјали на англиски и македонски јазик,

–        Севкупно водење на канцелариската администрација, вклучително канцелариска евиденција, организирање на обуки, експертски мисии, локални патувања, општа канцелариска работа итн.

–        Водење на основната буџетска сметководствена евиденција на проектот (проектен дневник, сертификати за мисиите, финансиски извештаи), архивирање на финансиска документација (фактури, итн.),

–        Набавки и управување со канцелариски материјали врз основа на барањето на ПТС,

–        Организирање на состаноци во соработка со партнерите од Земјата-корисник и Земјата-членка, подготвување на агенди за состаноци и водење записници,

–        Проверка на точноста и доследноста на презентациите и преводите на техничкиот материјал на македонски и англиски јазик,

–        Изготвување и уредување на записници од состаноците, помагање на ПТС при изготвување и уредување на месечни, квартални и завршни проектни извештаи и други релевантни документи, и

–        Организирање на канцелариското работење, телефонската и општата кореспонденција.

Потребни квалификации на кандидатите:

Асистентот на ПТС ќе биде избран во согласност со следните критериуми за избор:

Потребни вештини и искуство:

–        Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик (ниво C1 или C2) и на македонскиот јазик – мајчин јазик.

–        Универзитетска диплома.

–        Претходно работно искуство во канцелариско работење.

–        Одлични организациски и аналитички вештини.

–        Способност за воспоставување и одржување на ефикасни работни односи.

–        Напредно ниво на познавање на компјутерски и софтверски пакети (MS Word, Excel, Powerpoint, MS Teams, Skype etc.).

–        Познавање на релевантните управни институции и политики, закони, надворешна помош и оперативни структури коишто влијаат врз регионалниот развој и инфраструктурниот сектор во Северна Македонија.

–        Претходно искуство во користење на социјалните медиуми.

–        Знаење од областа на јавната администрација.

–        Способност за работа под притисок и за приоретизирање.

Кандидатите треба да ја испратат нивната биографија (во формат Еуропас) со мотивациско писмо на англиски јазик на електронската адреса tibor.nemcsek@kbka.orgсо наслов „RTA Assistant„ до 6 јануари 2023. Кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат поканети на интервју.

Документи кои треба да се приложат со скенираната верзија како дел од апликацијата:

– Диплома за стекнато високо образование;
– Сертификат за познавање на јазикот (доколку има);
– Препораки од претходниот работодавач/и (доколку има).

Овој проект е финансиран од Европската Унија

 

 

 

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање 

Прочитајте

МЗ: Средба со директорот на ФЗОМ – Разгледани можностите за проширување...

0
Министерот за здравство Арбен Таравари одржа состанок со директорот на Фондот за здравствено осигурување, д-р Александар Клековски, претставници на Фарамабренд-Нова (асоцијација на иновативни фармацевтски...