spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeОпштиниСтрумица: Јавен повик за избор на член на Надзорен одбор за вршење...

Струмица: Јавен повик за избор на член на Надзорен одбор за вршење контрола на материјално- финансиското работење на ЈПЕД „Струмица – Гас“

Врз основа на член 26 и члан 26-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и ,,Службен Весник на Република Северна Македонија,, бр.275/19,89/22 и 274/22) како и Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Северна Македонија бр.283/2022 година), Градоначалникот на општина Струмица му предлага на Советот на општина Струмица да распише:

Јавен повик 

Заклучок за распишување на Јавен повик

Извор: Општина Струмица

Прочитајте