МЗШВ: Со имплементација на ЕУ стандардите создаваме развиено домашно земјоделство, конкурентно на европскиот пазар

МинистерстваМЗШВ: Со имплементација на ЕУ стандардите создаваме развиено домашно земјоделство, конкурентно на...

Најчитано

Во Брисел завршува тридневниот билатерален скрининг за Поглавје 11: Земјоделство и рурален развој, дел од Кластер 5 – Ресурси, земјоделство и кохезија.

Во текот на овие денови, македонската делегација пред експертите на Европската комисија реализираше над 40 презентации, во врска со постојната законска рамка во областа на земјоделството и руралниот развој, интервенциите на земјоделскиот пазар, системите за контрола на квалитетот на земјоделските производи, трговските механизми, спроведување на анти-кризните мерки како и многу други аспекти кои го регулираат пласманот на земјоделските производи во нашата земја. Освен Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое е институција носител за ова поглавје, македонската делегација ја сочинуваат и претставници од: Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Државниот инспекторат за земјоделство, Агенцијата за храна и ветеринарство, Државна комисија за спречување на корупцијата како и Секретаријатот за европски прашања.

Македонската делегација ја предводи државната секретарка во Секретаријатот за европски прашања и заменик главен преговарач со ЕУ, Дрита Халили. Поглавјето 11 е дел од Класерот 5 „Ресурси, земјоделство и кохезија“ и опфаќа поголем број на обврзувачки правила неопходни за функционирање на заедничката земјоделска политика. Кластерот 5 „Ресурси, земјоделство и кохезија“, е најобемен од сите други кластери, имајки предвид дека во него се: Поглавје 11 – Земјоделство и рурален развој; Поглавје 12 –Безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика; Поглавје 13 – Рибарство; Поглавје 22 – Регионална политика и координација на структурни инструменти и Поглавје 33 – Финансиски и буџетски одредби каде припаѓа скоро 47% од целокупната регулатива за сите кластери.

Усогласувањето и имплементацијата на стандардите на Европската Унија за ова поглавје значи повеќе можности за нашите земјоделци како и развој на модерно и конкурентно земјоделство на единствениот европски пазар.

 

 

 

Извор: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img

Читај повеќе