ЈА: Закон за работни односи – Нов колективен договор во Администрацијата – Општ колективен договор во Јавниот сектор

За сите вработени во администрацијата и јавниот сектор – Годишниот одмор е намален со Новиот колективен договор во Администрацијата. Прочитајте

Повеќе

Саду: Потпишан колективниот договор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Потпишан е колективен договор во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ при Синдикатот на администрација и државна управа

Повеќе