spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeСиндикатиУПОЗ34-тата седница на Комисијата за СОЛИДАРЕН ФОНД

34-тата седница на Комисијата за СОЛИДАРЕН ФОНД

На 14.07.2021 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 34-та седница, на која беа разгелдани барања по најразлични основи поднесени од членовите на Синдикатот на УПОЗ. Радува фактот што, се помал е бројот на заболени члнеови со вирусот – Ковид 19, и се надеваме дека тој тренд на намалување ќе продолжи и во наредните месеци.

Продолжувајќи ги активностите Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ а со цел да се реализира барањата на членовите пред годишните одмори, на ден 14.07.2021 година (среда) беа разгледани барања на членовите по разни основи. Осум барања беа поднесени и одобрени по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 50.700 денари. Едно барање беше реализирано по основ парична помош за лекување во износ од 6.000 денари, а беа одобрени и четири позајмици (школување и лекување) во износ од 85.000 денари.

Во периодот меѓу двете седници од 03.06.2021 година до 13.07.2021 година, согласно Правилникот беа одобрени и испалтени вкупно 61 барања во вкупен износ од 272.600 денари и тоа:

  • Парична помош за новороденче – 10 барања во износ од 30.000 денари
  • Парична помош за смрт на член на Фондот – две барања во износ од 40.000 денари
  • Парична помош за смрт на член на потесно семејство – осум барања во износ од 80.000 денари
  • Парична помош за пензионирање – шест барања во износ од 17.600 денари
  • Парична помош по член 28 (исклучителен случај) – 35 барања во износ од 105.000 денари (исплата за заболените членови од Ковид 19)

Солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ и натаму ќе продолжи да ја следи состојбата и да им помага на своите членови кои поднесуваат барање за неповратна помош или позајмица и ги исполнуваат условите согласно во Правилникот за солидарен фонд.

Извор: УПОЗ

Прочитајте