spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМЖСПП: Информација за стапување на сила на Законот за проширена одговорност на...

МЖСПП: Информација за стапување на сила на Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад и обврските за произведителите

Министерството за животна средина и просторно планирање ги информира сите правни и физички лица дефинирани како „Производител” дека од 1 јануари 2023 година стапува на сила Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Овој закон важи за производителите на текстил, гуми, масла и возила, заедно со нивните вградени делови и материјали, како и вградените резервни и заменски делови, независно дали се вградуваат во возилото при техничка проверка, сервисирање или поправка, дали деловите се обезбедени од оригиналниот производител или од некој друг производител, како и употребувани производи и отпад од текстил, гуми, масла и возила.

Со тоа,  обврска на производителите е да се регистрираат согласно Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад („Сл. весник на РСМ“ бр.215/2021) со пополнување на обрасците за регистрација (на македонски јазик и двојазично, МК и АЛБ, на следниот линк: www.moepp.gov.mk/Национално законодавство/ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД/ПОДЗАКОНСКИ АКТ.

Производителите согласно со обврските од овој Закон, се должни да се здружат преку основање и/или склучување на договор со колективен постапувач или да обезбедат дозвола за самостојни постапувачи најдоцна до 31 декември 2023 година.

Во Законот за управување со дополнителни посебни текови на отпад е вклучено секое правно лице или физичко лице кое без оглед на начинот на којшто врши продажба, вклучувајќи ја и продажбата со помош на комуникација на далечина која е уредена со прописите за заштита на потрошувачите, и тоа правни и физички лица коишто произведуваат производи и за прв пат ги пуштаат на пазарот во Република Северна Македонија или на професионална основа, заради вршење на својата дејност, увезуваат во Република Северна Македонија и прв пат ги пуштаат на пазарот или како краен корисник, за свои потреби, увезуваат производи или на професионална основа увезуваат употребувани производи и за прв пат ги пуштаат на пазарот во Република Северна Македонија.

Овој закон се однесува и за правните лица основани во друга земја, а коишто продаваат со помош на комуникација на далечина директно на крајните корисници во Република Северна Македонија.

Министерството за животна средина и просторно планирање ги информира сите правни и физички лица дека за „производител“ се смета и правно лице кое протектира отпадни гуми и ги пушта на пазарот во Република Северна Македонија.

Со поднесеното барање од Прилог 1 се поднесува и:

  • копие од Тековната Сметка издадена од Централен Регистар на Република Сверна

Македонија,

  • уплатница од 50 денари за административна такса (за секое поднесено барање за регистрација),

Жиро сметките може да се превземат од следниот линк:

www.moepp.gov.mk / Сервиси / Жиро сметки/Жиро сметка за административна такса за барање за регистрација на производителите.

 

 

 

 

 

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање 

Прочитајте

МОН: Јаневска – Охрид добива модерно средно стручно училиште во кое...

0
Охрид добива модерно средно стручно училиште. Во Регионалниот центар за стручно образование и обука „Ванчо Питошевски“ имаме прилично голема инвестиција од речиси 110 милиони...